<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Les plantes dels Nohihaquienspari
LES PLANTES DELS NOHIHAQUIENSPARI
A les sortides amb pàgina de flors
En preparació

Aquest recull no té pretensions de ser una guia, ni professional, ni tant sols amateur. Només vol deixar constància de quines són les plantes, flors, bolets i arbres que ens trobem quan anem a la muntanya.
Sovint els exemplars que hi ha als llibres no els veiem, i els que veiem, no els trobem als llibres.

Optimitzada per a 1024x864
© Berta Solanas - Miquel Anton