Per
Noms
comuns
camagrocs
sovint surten sobre la molsa  

Cantharellus lutescens

 

Comestible BO. Carn molt prima. Serveix per dessecar.
Barret: Enfonsat com un embut, amb el fons generalment foradat. Color marronós. Vora partit en lòbuls desiguals.
Himeni: Quasi llis amb algunes venes arrugues poc marcades.
Peu: Llis, foradat, de color groc-ataronjat.
SIMILARS:
      Cantharellus tubaeformis: quasi igual però amb el peu groc-caqui. Comestible.
     
Tornar a l'index

Trobats a Les Lloses -Ripollès- l'octubre de 2008