Tornar a l'index
Plantes per noms comuns
Plantes per famílies
DE QUÈ PARLEM?

Sovint parlem de plantes per referir-nos a moltes coses diferents: arbres, arbustos, flors, males herbes. Potser ja hem après que els bolets no són plantes, però no gaire cosa més. Per això aquí farem un exercisi de definició de conceptes. I també una petita explicació de les parts de les plantes: arrel, tija, fulles i flors.

 

MON VEGETAL: TAL·LÒFITS O CRIPTÒGAMES AVASCULARS : organismes que tenen cèl·lules uniformes que actuen de manera independent.    
    Algues    
    Fongs (inclou bolets)    
    Líquens    
       
  BRIÒFITS: organismes amb cèl·lules poc diferenciades. Tija, arrels i fulles rudimentàries i simples.    
    Molses    
    Hepàtiques    
       
  PLANTES VASCULARS O CORMÒFITS: Organismes amb cèl·lules molt diferenciades i funcions especialitzades. Plantes vasculars, que tenen saba.    
    Criptògames vasculars:    
      Falgueres, equisets i altres.    
    Fanerògames: Plantes amb flor.    
      . Amb flors vistoses, llavors tancades en un fruit. Angiospermes: Monocotiledònies
                    Dicotiledònies
 
      . Amb flors no aparents, llavors sobre parts lenyoses i flors disposades en un con. Gimnospermes  
           
     
Segons la tija:
Arbres - Arbustos, tija lignificada, de fusta.  
        Plantes herbàcies, tiges flexibles  
        Enfiladises, com les lianes o les heures  
        Canyes, com les gramínies  
     
Sense tija:
Acaulis  
           
     
Segons el temps
de vida:  
Anuals, tot el cicle vital en 1 any.  
        Bianuals, necessita 2 anys.  
        Vivaces, pot viure molts anys
 
           
           

ALTRES DEFINICIONS:
 
MONOCLAMÍDIA:
Planta a la que li falta el calze o la corol·la. La resta està bastant soldat.
Cada peça del que hi ha es diu tèpal.
APÈTALA:
Planta sense corol·la.
ASÈPALA:
Planta sense calze.
 

Les plantes amb flor les podem dividir en angiospermes (flors vistoses) i gimnospermes (flors no vistoses, amagades)
Les parts de les plantes angiospermes són: arrel, tija (amb les fulles corresponents) i flor.

PARTS DE LES PLANTES AMB FLOR

 

Centrarem la nostra atenció en les fanerògames, bàsicament les d'alta muntanya, i en els bolets. Però també inclourem altres organismes que tinguin una presència important al territori, per exemple, les falgueres.

  Classificació plantes Tija Fulles Arrels Flors