la foto canvia cada 10 segons

Fabricació del paper, segle XVIIIa

Capellades.

La bassa es forma per una surgència natural que és aprofitada per molí per donar energia a les màquines. Al de Capellades i a 15 més que hi havia a la zona, fins que l'aigua arriba a nivell del riu.