slide changes every 10 seconds

Fabricació del paper, segle XVIIIb

Hi treballaven unes 30 persones

El drapaire recollia la roba vella, que havia de ser de cotó, de llí o de cànem. La primera feina era triar-la i fer-la a trossets petits amb l'ajut d'uns afilats ganivets.