slide changes every 10 seconds

Fabricació del paper, segle XVIIId

El soroll debia ser infernal

La roba barrejada amb aigua (després de 4 dies estava més que podrida) calia transformar-la en una pasta fàcil de treballar. Aquestes estaques, amb diferents pues s'encarregaven de fer-ho. La força de l'aigua les movia.