slide changes every 10 seconds

Fabricació del paper, segle XVIIIe

4.500 fulls de paper cada dia

Preparada la pasta, s'agafava amb un marc tipus colador. L'habilitat del treballador es manifestava en fer tots els fulls iguals: ni massa prims, ni massa gruixuts, sense forats i sense grumolls. Es col.locaven en baietes secants.