slide changes every 10 seconds

Fabricació del paper, segle XVIIIf

A premsar paper

Abans de portar-ho als assecadors calia treure l'excés d'aigua amb la premsa. Amb l'enginy de l'esquerra es sumava la força de quatre homes.