slide changes every 10 seconds

Fabricació del paper, segle XVIII

j

De la bassa, l'aigua entre canalitzada a les rodes que fan moure les màquines.