A l'index si no veieu el menú
Tornar a la sortida
Comabona A totes les sortides amb flors
18 de novembre de 2007: pins i cards ja secs
 

 
     
   
Tronc superrecargolat
   

Si voleu saber més sobre plantes i flors i aprendre a distinguir-les quan aneu per la muntanya, podeu visitar la web que estem elaborant: LES PLANTES DELS NOHIHAQUIENSPARI.

Tornar a dalt
Anar a l'inici