Per
Noms
comuns
Fredolics
Vigilar amb el "portentosum"  

Tricoloma terreum i altres

 

Comestibles, excepte alguns.
Solen sortir quan ja ha començat a fer una mica de fred.
Es caracteritza per tenir el barret gris i amb pels que van del centre a l'exterior.
Hi ha alguna espècie que ès tòxica:el Tricoloma pardinum que neix a les abetoses i té un peu molt, molt molsut. Similar és el Tricoloma portentosum que és molt bó.

Per l'olor podem distinguir el Tricoloma equestre (comestible) del Tricoloma sulfureum (tòxic) que fa olor a butà

Tornar a l'index


Trobats a la urbanització Can Trabal -Olèrdola-
3 novembre 2007
 
Trobats al Berguedà, l'octubre de 2005