Per
Noms
comuns
llenegues
les negres són les més bones

Hygrophorus eburneus, persoonii...

 

Comestible. Carn tendra
Barret: Carnós i molt viscós.
Himeni: Làmines blanques, gruixudes, amb aspecte de cera.
Peu: Blanc, fibrós, a vegades amb revestiment gelatinós o viscós.


ALGUNES LLENEGUES:
      Hygrophorus latitabundus: la llenega negra. Boníssim
      Hygrophorus eburneus: blanca. Poc valor culinari
      Hygrophorus persoonii: barret marronós brillant més fosc al centre, peu retorçat i a la part superior amb puntets, el peu és blanc a dalt i abaix, al mig marronós. Làmines blanques. Comestible, però s'ha de treure la cutícula i tallar gairebé tot el peu. També es coneix com a llenega d'alzinar.
      
PERILLS:
L'higrophorus persoonii es pot confondre amb el Cortinarius trivalis -no comestible-, però aquest no té les làmines blanques.

Tornar a l'index

Hygrophorus persoonii
Trobats a El Brull, Montseny, el novembre de 2012

Perill de confussió amb el Cortinarius trivalis, no comestible.
   
Hygrophorus eburneo
Trobats a El Brull, Montseny, el novembre de 2012
Llenega negra o Hygrophorus latitatbundus
Trobades al Berguedà, l'octubre de 2005
Aquesta seria la llenega blanca. Hi ha una altra similar però que de seguida es torna de color crema/groc pàlid.
La millor de totes les llenegues
Trobats al Puiggraciós el novembre de 2014