Tornar a l'index
Plantes per noms comuns
Plantes per famílies
les flors

 

LES FLORS

Conjunt d'órgans destinats a reproduir la planta.
Està formada per: calze, corol·la, androceu i gineceu.
Pel peduncle s'uneix a la tija.
 

COROL·LA:
Part vistosa de la flor. Formada pels pètals.
PÈTALS:

Cada una de les parts de la corol·la.
Poden estar lliures (rosa) o soldats (gencianes).
Poden tenir nervis.

CALZE:
Embolcall exterior de la flor, generalment verd.
SÈPALS:
Cada una de les parts del calze.
Poden ser lliures o estar soldats.


ANDROCEU:
Aparell reproductor masculí de la flor format pels estams.
ESTAMS:
Órgan masculí format pel filament i l'antera.
Situat entre la corol.la i els pistils.
FILAMENT:
Part superior de l'estam que suporta l'antera.
ANTERA:
Part superior de l'estam.
Formada per 2 allotjaments amb 2 sacs (4) per al polen.
GINECEU:
Aparell reproductor femení de la flor format pels carpels.
PISTIL:
Órgan femení de la flor: ovari, estil i estigma.
CARPELS:
Órgan que fa els òvuls
Poden ser lliures i cada un és un pistil (Ranunculàcies) o soldats per fer un pistil únic.
OVARI:
Part inferior i dilatada del carpel.
Conté el ovuls i aquí es farà el fruit.
ESTIL:
Filament del carpel que sobresurt de l'ovari i acaba en l'estigma.
ESTIGMA:
Part superior de l'estil, eixamplada i enganxosa.
Ha de rebre el pol·len provinent dels estams.


 

 

 

 

 

COM ES SITUEN LES FLORS A LA PLANTA

En la mateixa planta es poden combinat dos tipus de flors o d'inforescències.
CAPÍTOL:
Les flors séssils (sense peduncle) s'agrupen entorn un eix dilatat al capdamunt.
CIMA:
L'eix principal acaba en una flor i no creix més.
CORIMBE:
Els peduncles (radis) florals surten de diferents punts i arriben a la mateixa alçada.
UMBREL·LA:
Igual que el corimbe però els peduncles (radis) surten del mateix punt.
ESPIGA
Les flors séssils (sense peduncle) s'insereixen entorn un eix a diferents nivells.
RAÏM:
El mateix que l'espiga però de flors amb peduncle (tores o acònitus)


TIPUS DE FLORS SEGONS ELS ÒRGANS SEXUALS
HERMAFRODITA:
Flor que té estams i pistils, masculina i femenina.
UNISEXUAL:
Flor d'un sol sexe: masculina si té estams i femenina si té pistils.
DIOICA:
Flors masculines i femenines en plantes diferents.
MONOICA:
Flors dels dos sexes en una mateixa planta
 

  Classificació plantes Tija Fulles Arrels