Marxa d'Espacampada

AQUESTA MARXA ÉS PER FLIPAR

MOLTES XUXES PER VARIAR

UNA ESPASA COMPRAREM

DEL KONAN O JO QUE SE

A MADRID ACAMPAREM

I LES TENDES MUNTAREM

A L'ESCORIAL ESTAREM

I LA PALOMA TOTS JUNTS VIUREM

AMB UN PASTÍS CELEBRAREM

UNA QUANTS ANYS MOLTS ESPECIALS

AMB EL COTXE TORNAREM

I PEL POBLE PASSAREM

A BARCELONA TORNAREM

I LES MOTXILLES DESFAREM

AQUESTA MARXA ÉS PER FLIPAR

Tornar a Carros de Foc
Amunt